მთავარი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის პრიორიტეტულია ახალი თაობისთვის უმაღლესი განათლება ხელმისაწვდომი გახდეს, ამისათვის კი მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების მზაობა ეროვნული გამოცდებისთვის. ჩვენ ვთვლით, რომ გამოცდა არ უნდა იწვევდეს ახალგაზრდებში შიშს ან/და დაბრკოლებას, ამიტომ სტუ აბიტურიენტებს სრულიად უსასყიდლოდ სთავაზობს მოსამზადებელ ონლაინ კურს STEM (S-მეცნიერება; T-ტექნოლოგია; E-ინჟინერია; M- მათემატიკა) საგნებში, 2 მოდულით:

I. მათემატიკა + ფიზიკა | II. მათემატიკა + ქიმია

საქართველოს ტექნოლოლოგიური უნივერსიტეტის პროექტი განკუთვნილია სხვადასხვა ქალაქებისა და რეგიონების საჯარო სკოლების დამამთავრებელი (XI – XII) კლასების მოსწავლეებსა და 20 წლის ჩათვლით სკოლადამთავრებულ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც არ სწავლობენ უმაღლეს საგანამანათლებლო დაწესებულებებში.

რეგისტრაცია

  1. STEM საგნები წამყვანია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის, ჩვენი პროფესიები კი ძალიან მოთხოვნადია შრომის ბაზარზე.
  2. ჩვენი დიდი სურვილია, პირველ რიგში, იმდენად კარგად შეგასწავლოთ მატემატიკა, რომ ეროვნულ გამოცდებში წარმატებით გადალახოთ ბარიერი და ჩაირიცხოთ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.
  3. ასევე, ვფიქრობთ, მათემატიკასთან ერთად შეგასწავლოთ STEM-ის კიდევ ერთი საგანი: ფიზიკა ან ქიმია, რომელიც აუცილებლად გამოგადგებათ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლისას.

უფასო მოსამზადებელი ონლაინ კურსების დაწყების თარიღს რეგისტრირებულ აბიტურიენტებს ინდივიდუალურად შევატყობინებთ ელექტრონული ფოსტის და/ან sms-შეტყობინების მეშვეობით.

ორივე მიმართულების უფასო მოსამზადებელი ოლაინ კურსები საუნივერსიტეტო პლატფორმაზე ჩატარდება წინასწარ შედგენილი ცხრილის მიხედვით, კვირაში 2-ჯერ. თითოეული ლექციის ხანგრძლივობა იქნება 2 საათი.

უფასო მოსამზადებელი ოლაინ კურსები აბიტურიენტებს ჩაუტარდებათ Zoom-ის პლატფორმაზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უფასო მოსამზადებელ ოლაინ კურსებზე დასასწრებად აბიტურიენტს არ დასჭირდება რაიმე განსაკუთრებული აღჭურვილობა. საჭიროა მხოლოდ: წვდომა ინტერნეტთან, კომპიუტერი ან სმარტფონი, ყურსასმენი, რვეული და კალამი.

  1. შეისწავლით მატემატიკას და STEM-ის კიდევ ერთ საგანს;
  2. წარმატებით დაძლევთ ეროვნულ გამოცდას მათემატიკაში;
  3. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩაბარების შემთხვევაში, უფასო მოსამზადებელი ოლაინ კურსების ნებისმიერ მსმენელს ელის ბონუსი.
  4. თუ გექნებათ ცოდნა STEM საგნებში, გაგიმარტივდებათ სწავლა ტექნიკურ უნივერსიტეტში.